Comisia Europeană a dat undă verde pentru alocarea a 150 de milioane de euro de către statul italian pentru sprijinirea operatorilor de transport feroviar pe fondul coronacrizei. Sumele sunt utilizate pentru reducerea taxelor pentru accesul la infrastructura feroviară între 1 ianuarie și 30 aprilie 2021. Această măsură urmează celei aprobate de Comisie pentru reducerea taxelor între 10 martie și 31 decembrie 2020. Aceste contribuţii ajută la menținerea beneficiilor transferului de mărfuri de la drum la calea ferată, chiar și în timpul urgenței pandemice.

Comisia a evaluat măsura în lumina normelor UE privind ajutoarele de stat, în special a articolului 93 din Tratatul privind funcționarea UE și a reglementărilor Comisiei din 2008 privind ajutoarele de stat acordate companiilor feroviare, coroborate cu Regulamentul (UE) 2020/1429. De asemenea, Comisia a constatat că măsura este proporțională și necesară pentru a atinge obiectivul urmărit, de a sprijini trecerea modală de la şosea la calea ferată, fără a provoca denaturări nejustificate ale concurenței.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

VIDEO    Interviuri
Video interviu Alexandru Catană: Quehenberger Logistics îşi consolidează poziţia de top din România
Dacă începutul pandemiei a adus Quehenberger Logistics în situaţia de a apela la somaj tehnic pentru o parte din angajații săi, compania și-a continuat creșterea ajungând în prezent la cea mai mare su...

Căutare