După un lung proces legislativ, UE a convenit la începutul lui iulie 2020 asupra Pachetului de Mobilitate care cuprinde o nouă directivă privind detașarea șoferilor din sectorul transportului rutier. Începând cu 2 februarie 2022, vor intra în vigoare noile reguli UE privind detașarea șoferilor, iar companiile de transport rutier sunt obligate să furnizeze declarații de detașare și alte documente, după caz, autorităților naționale din statele membre în care șoferii lor prestează servicii de detașare. Pentru a le permite companiilor să respecte această cerință de raportare, Comisia a dezvoltat o platformă specială de detașare multilingvă.

Platforma este conectată la Sistemul Informațional al Pieței Interne (IMI), pentru a permite comunicarea cu autoritățile naționale competente și, desigur, respectă reglementările europene privind protecția datelor (GDPR).

Comisia Europeană organizează în prezent, împreună cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), cursuri de formare pentru angajații asociațiilor europene de transport rutier, astfel încât aceștia să poată sprijini companiile în utilizarea noului portal de detașare. Astfel, Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) va produce materiale informative (inclusiv tutoriale pe YouTube) despre noua platformă de postare în toate limbile europene. Noua platformă este încă în faza de testare, iar angajații asociațiilor de transport erau așteptați să primească acces de testare încă de la sfârșitul lui decembrie 2021.

Practic, din 2 februarie 2022, compania de transport are obligația de a transmite un raport (electronic) pentru fiecare detașare. Declaraţia trebuie să conțină următoarele informații:

 • Identitatea companiei (licență comunitară dacă este disponibilă)
 • Date de contact ale dispeceruluisau ale altei persoane de contact din țara de origine pentru contactul cu autoritățile din țara gazdă (trimitere/primire documente/mesaje)
 • Identitatea, adresa de domiciliu și numărul permisului de conducere al șoferului
 • Data de angajare așoferului şi legislația muncii în care se încadrează
 • Data planificată de începere și de încheiere a detaşării
 • Numărul de înmatriculare al autovehiculului
 • Menţionarea tipuluiserviciului de transport (de mărfuri, pasageri, transport transfrontalier sau cabotaj)

Societatea care detaşează trebuie să se asigure că următoarele documente sunt disponibile șoferului în format tipărit sau electronic, acesta având la rândul său obligația să aibă asupra sa următoarele documente pentru a le pune la dispoziția inspecției rutiere, la cerere:

 • Ocopie a declaraţiei de detaşare (pe hârtie sau în format electronic)
 • Documente de transport, de ex. oscrisoare de trăsură electronică (e-CMR) sau alte documente de transport (art.8,3 din Regulamentul 1072/2009)
 • Înregistrările tahografului, în special cu simbolurile țărilor în care șoferul a efectuat operaţiuni în timpul detașării
 • Compania e obligată sătransmită copii de pe documentele de transport, înregistrările tahografului, precum și documentele privind retribuirea conducătorului auto în perioada de detașare, contractul de muncă sau documente echivalente, foile de pontaj, precum și chitanțele de plată după ce detașarea s-a încheiat, la solicitarea autorităților de control din țara gazdă.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare