Comisia Europeană a prezentat planul „Fit for 55”, ce conține măsurile care ar trebui să permită realizarea obiectivului de emisii 2030. Acesta se referă la cota minimă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră – de 55% – pe care blocul va trebui să o atingă până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990. Acesta este un fel de pas intermediar către obiectivul final, stabilit pentru 2050, care este eliminarea netă a emisiilor (neutralitatea carbonului).

Pentru a atinge aceste obiective climatice, este necesară o regândire profundă a modului în care energia este generată și consumată, a modului în care sunt alimentate anumite procese de producție și anumite vehicule, precum și a obiceiurilor de viață ale cetățenilor.

Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu politica climatică, a vorbit despre „revoluția industrială”. Cel puțin pentru moment, nicio altă economie mondială importantă – nici Statele Unite, nici China – nu a venit cu un plan ambițios ca cel european.

Planul de la Bruxelles vizează în primul rând extinderea ETS, sistemul de comercializare a cotelor de emisii. Uniunea Europeană a creat o piață care garantează companiilor un anumit număr de cote de „poluare” pe an, pe care nu trebuie să le depășească: acest număr scade în timp, iar companiile mai puțin poluante își pot vinde cotele neutilizate celor care altfel ar depăși pragul maxim.

Sistemul își propune să stimuleze tranziția către energie curată prin creșterea progresivă a prețului carbonului. Prețul a atins de fapt niveluri foarte ridicate, cu repercusiuni negative asupra costului facturilor de energie electrică și gaze pentru utilizatori. UE dorește acum să lărgească domeniul de aplicare al ETS pentru a include sectoarele excluse anterior, precum transportul și încălzirea internă.

Pachetul include și un mecanism de ajustare a marjei carbonului. Este, de fapt, o taxă pe carbon aplicată la frontierele UE asupra unor bunuri – cum ar fi oțelul sau aluminiul – care provin din acele țări externe în care companiile nu trebuie să respecte reguli de emisii la fel de stricte. Mecanismul servește la protejarea companiilor europene de concurența străină neloială și îngreunarea mutării companiilor europene în țări cu reglementări climatice mai permisive.

Printre altele, planul european include o taxă pe combustibilul pentru transportul aerian și maritim și stimulente pentru electrificarea transportului. De asemenea, este stabilită o dată finală – 2035 – după care nu va mai fi posibilă vânzarea de mașini noi alimentate cu benzină sau motorină.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

VIDEO    Interviuri
Video interviu Alexandru Catană: Quehenberger Logistics îşi consolidează poziţia de top din România
Dacă începutul pandemiei a adus Quehenberger Logistics în situaţia de a apela la somaj tehnic pentru o parte din angajații săi, compania și-a continuat creșterea ajungând în prezent la cea mai mare su...

Căutare