Într-un apel adresat Parlamentului, Guvernului şi Autorităţii Naționale pentru Monitorizarea Achizițiilor Publice, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT), prin preşedintele Augustin Hagiu, trage un semnal de alarmă asupra faptului că transportul rutier județean se va întoarce în urmă cu 30 de ani dacă nu se iau măsuri urgente. În acelaşi timp, FORT le propune decidenților politici de la nivel central și local şi un set de soluții, după cum reiese din adresa redată integral mai jos:

Legea transportului public local, 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată substanțial de către Parlament, având ca primă justificare, implementarea in legislația autohtonă a prevederilor Reg. CE 1370/2007 privind serviciile publice de transport.

Guvernul a încercat în 2019 prin OUG 51 să adapteze situația de fapt la prevederile Reg 1370/2007, prin prelungirea programelor pana la 30.06.2023, oferind astfel timp suficient UAT-urilor pentru implementare  noilor prevederi, privind serviciile publice de transport județean însă, de evidențiat este faptul că, procedura achizițiilor publice este dificil de implementat și a fost, în majoritatea județelor, lipsită de eficiență, iar punerea în practică a noilor prevederi lipsește transportul județean de persoane de echilibru între cerere și ofertă, de evoluția firească a operatorilor privați în adaptarea mijloacelor de transport la nevoia de mobilitate rapidă a populație.

Prin condiționarea tehnică excesivă, împovărătoare financiar, lipsită de compensație și pe trasee haotic structurate ( toate facute de o instituție lipsită de experiența ARR-ului) s-a ajuns la repetarea licitațiilor fără ofertanți, la licitații anulate din lipsă de ofertă, la trasee fracturate și imposibil de accesat de călători și, firește, la litigii contencioase, câștigate in instanță (sau CNSC) de operatori sau chiar de UAT-uri (a se vedea cazul Primăriei Cozmesti, judetul Iasi, care a suspendat parțial Hotărârea CJ Iași, care se referea la lotul de trasee din arondismentul primăriei respective).

În elaborarea actelor normative, au fost implicate o serie de Ministere si autorități dar și patronate ce reprezintă transportatorii ce prestează servicii de transport public de pasageri iar Federația Operatorilor Români de Transport – F.O.R.T. a reprezentat cea mai vehementă poziție având în vedere procentul de reprezentativitate în acest domeniu de activitate dar și specialiștii interni pregătiți în sfera de aplicare a reg. CE 1370.

Ultimii ani ne-au demonstrat însă, încă odată, cât de prost a fost elaborat acest act normativ care, în UE a fost gândit pentru serviciile publice de transport persoane pe cale ferată și nicidecum pentru modelul Românesc de tip regio (județean) dezvoltat după revoluție ca și alternativă la cursele feroviare tip naveta sau/și la celebra “R.A.T.A.”

Unde suntem în prezent după eșecul repetat al atribuirii contractelor de servicii publice în transportul regulat județean de pasageri?

Unde suntem acum după multiplele semnale trase de către F.O.R.T. prin adrese oficiale lansate către Guvern, autorități si după multe comunicări publice pe acest subiect ? – toate rămase fără NICIUN FEL DE IMPLICARE din partea Parlamentului sau Guvernului României.

De ce s-a ajuns aici?

Cauze:

– Elaborarea eronată a legii și neînțelegerea corectă a prevederilor Reg. CE 1370

– Lipsa normelor de aplicare

– Interpretarea discreționară, neuniformă și eronată a legii 92

– Elaborarea defectuoasă și cu grave ingerințe politice a programelor de transport

– Lipsa studiilor de trafic și de oportunitate

– Lipsa personalului de specialitate sau pregătirea deficitară.

– Evitarea acordării de compensații și/sau drepturi exclusive  – unele județe (puține la număr) au prevăzut, altele însă au refuzat cu desăvârșire să le prindă în documentație

– Întocmirea caietelor de sarcini cu grave erori

– Discrepanțele majore în prevederile contractuale de la un județ la altul

– Multitudinea de obligații asumate de către transportatorii privați fără nici un angajament contractual serios din partea autoritătilor locale, a condus la ceea ce era de asteptat și anume la o lipsă de oferte pentru o multime de loturi scoase la licitație.

– În aproximativ 30% din județele în care ANMAP a fost sesizat de către operatorii de transport , contractele de delegare au fost corectate introducându-se, conform contractului cadru ANRSC , articolele ce vizează compensarea și diferența de tarif . Însă, în multe alte județe precum Alba Iulia, Sălaj sau Tulcea, unde s-au semnat contractele noi, aceste articole lipsesc din cauza lipsei controlului riguros ex ante, fapt ce determină apariția unei neconformități față de forma cadru elaborată de ANRSC.

Continuând în aceeași manieră, așa cum rezultă și din situația anexată, vom anula un întreg sistem de transport rutier public de pasageri în trafic județean, format cu greu în 30 de ani de eforturi, cu consecințe grave atât pentru pasageri cât și pentru economia locală.

În urma aplicării legii în județele cu proceduri de atribuire încheiate sau parțial incheiate respectiv Alba, Sibiu, Brasov, Arad, Tulcea, Constanta, Ialomita, Mures si Satu Mare, în ultimele luni în România, numai în aceste județe, procentul de interes pentru acoperirea programului este de 55%, ceea ce presupune ca pentru restul de 45 de procente nu există soluție de transport în condițiile legislației actuale și modului defectuos de aplicare a ei de către CJ-uri.

Dacă acest procent se menține și în celelalte județe rezultă în mod cert că jumătate din traseele județene, la nivelul tuturor UAT-urilor, nu vor mai exista în curând, conducând, pe cale de consecință la dezvoltarea fenomenelor de abandon școlar, șomaj, lipsă de premise de dezvoltare locală, lipsă de acces la servicii sociale și de sănătate etc.

Începând cu data de 01.01.2023, toate programele județene de transport și-au încetat valabilitatea, conform prevederilor legale în vigoare și asta în condițiile în care numai în nouă județe au fost finalizate procedurile de contractare chiar și cu acoperirea de numai 55 % a traseelor.

Doar câteva Consilii Județene au avut inițiativa prelungirii programelor județene (Sălaj, Botoșani, Neamț) dar nu și a contractelor de delegare, lăsând astfel “in aer” transportul județean din UAT-urile lor, incalcandu-si astfel obligația prevazuta de Legea 92/2007 respectiv aceea de garantare a continuității serviciului.

Soluții :

  1. UAT-urile județene sunt lipsite de personal calificat si/sau cu experiență în transport de călători – este nevoie urgentă de calificare sau specialiști;
  2. Elaborarea studiilor de specialitate (oportunitate și trafic) de firme specializate, acolo unde nu s-au facut;
  3. Evidențierea compensației ca fiind obligatorie pentru acoperirea efortului financiar al operatorilor privati de a executa obligații de serviciu impuse de autoritatile contractante;
  4. Nevoia de consultare a operatorilor de transport din județul respectiv (care au cea mai mare experiență în domeniu) pentru structurarea echilibrată a programelor de transport județean (in județele unde se întârzie, încă, elaborarea acestor proiecte de transport);
  5. Eliminarea procedurilor greoaie și inaccesibile din etapa SEAP/SICAP (formulare inutile, condiționare excesivă și piedici multiple în ofertă tehnică și financiară) care scad interesul si motivația operatorilor de a accesa ofertele, cu consecința multiplicării nr. de trasee ramase neatribuite;
  6. Implicarea Ministerului Dezvoltării în a verifica (prin specialiștii proprii) stadiul de implementare a acestor prevederi (noi, neobișnuite și excesiv de complexe) ale legislației de achiziții sectoriale în transportul de persoane. Deasemeni implicarea mai mare a ANMAP-ului în verificarea documentației autorității contractante (de cele mai multe ori incompletă și eronată) înainte de postarea în SEAP/SICAP.

F.O.R.T. lansează un ultim apel către decidenții politici de la nivel central și local să oprească acest dezastru până când nu este prea târziu și solicită public, structurilor parlamentare, Guvernului si autorităţilor publice centrale şi locale, intervenția urgentă și dialog constructiv pe acest subiect respectiv abordarea instituțională a soluțiilor propuse.

Este absolut obligatoriu ca această mascaradă, a atribuirii prin licitație publică a grupelor de trasee în trasportul regulat judetean de pasageri, să înceteze până când România o sa fie pregătită legislativ și administrativ să evolueze în materia acestui serviciu de utilitate publică.

Mai jos, FORT prezintă tabloul dezastrului anunțat încă de acum 3 ani:

 

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

RĂSFOIEŞTE
Revista Logistic Post (nr. 5 – ianuarie 2024)
Arhiva publicațiilor
VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare

Sari la conținut