O notă a Direcției Generale DG Move a Comisiei Europene, emisă în mai 2022, clarifică domeniul de aplicare, scutirile, locul și metoda de întoarcere a camioanelor și controalele stabilite prin noul Regulament UE 1055/2022. Dintre precizări se remarcă cea conform căreia datele tahografului constituie dovada întoarcerii vehiculului în ţara de origine.

Una dintre cele mai importante inovații pentru combaterea dumpingului social introdusă de Pachetul de Mobilitate în transportul rutier internațional este obligativitatea întoarcerii vehiculelor în țara de înființare a companiei care le deține după opt săptămâni de călătorie în străinătate. Regulamentul UE 1055/2022 deja în vigoare prevede acest lucru, dar în primele luni de aplicare a stârnit îndoieli în rândul transportatorilor rutieri. 

Prima precizare se referă la vehiculele care se supun obligativităţii întoarcerii: nu numai vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule utilizate pentru transportul rutier internațional în numele unor terți care părăsesc statul de stabilire, ci și remorcilor și semiremorcilor atunci când acestea sunt disponibile transportatorilor și sunt înregistrate în statul în care este înființată societatea. În schimb, regula nu se aplică vehiculelor cu masa totală care nu depășește 2,5 t și celor cu o viteză maximă autorizată care nu depășește 40 km/h.

Unde trebuie să se întoarcă vehiculul în țara de stabilire? DG Move precizează în primul rând că trebuie să facă acest lucru întotdeauna în țara în care își are sediul firma care deține vehiculul, chiar dacă managerul de transport al companiei provine din altă țară. Camionul se poate întoarce în diferite centre de operare ale companiei, atâta timp cât se află întotdeauna în statul în care este stabilită firma de transport.

Regulamentul UE 1055/2022 nu precizează cât timp trebuie să rămână vehiculul în ţara de întoarcere, iar DG Move precizează că nu există un timp minim, atâta timp cât reguamentul AETR este respectat. Se recomandă (nu se obligă) ca returnarea vehiculului să coincidă cu cea a șoferului, în acest din urmă caz obligatoriu la fiecare patru săptămâni. În toate cazurile, camionul se poate întoarce și folosind trenuri sau feriboturi.

Regulamentul UE 1055/2022 vorbește despre opt săptămâni ca timp maxim în care vehiculul poate călători înainte de întoarcere. Dar cum sunt calculate cele opt săptămâni? DG Move răspunde utilizând regulile UE: perioada de opt săptămâni începe la ora 00.00 a doua zi după ce camionul părăsește statul de stabilire și se termină la ora 23.59 în aceeași zi a celei de-a opta săptămâni următoare. Până la această oră, vehiculul trebuie să se afle într-un centru de operațiuni al companiei din țara de stabilire. Dacă ultima zi este sărbătoare (inclusiv sâmbăta), perioada se încheie în următoarea zi lucrătoare. Sunt luate în considerare sărbătorile legale ale statului de stabilire.

Nota DG Move specifică şi că firmele de transport trebuie să prezinte și să păstreze dovezi ale întoarcerii vehiculelor lor, iar evaluarea acestora este efectuată de autoritățile de supraveghere din țara de stabilire. Dovada constă în date sau documente care să ateste poziția vehiculului în ultimele opt săptămâni sau la fiecare opt săptămâni. Documentele acceptate includ înregistrările tahografului, înregistrările cardului șoferului sau documentele de însoțire.

„Datele tahografului pot fi utilizate în continuare pentru a demonstra că vehiculul a revenit la unul dintre centrele operaționale ale companiei din statul membru respectiv. Verificările tahografului pot avea loc în timpul controalelor rutiere sau la sediul companiei și reprezintă o modalitate fiabilă și eficientă de a demonstra conformitatea cu regulamentul de întoarcere a vehiculelor. În cazul unui control rutier, compania ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a demonstra respectarea obligației într-o etapă ulterioară, prin documente și dovezi disponibile la sediul companiei” – se arată în notă.

În cazul în care datele disponibile în vehicul sau la șofer nu sunt suficiente pentru a certifica conformitatea sau respectarea prevederilor standardului privind controlul întoarcerii vehiculului, statele membre vor coopera pentru control. În fapt, autoritățile competente ale statelor membre au obligația – art. 18 din Regulamentul CE nr. 1071/2009 – să coopereze strâns și să acorde rapid asistență reciprocă și orice alte informații relevante pentru a facilita implementarea și aplicarea prezentului regulament. Autoritățile competente din fiecare stat membru trebuie, în special, să răspundă solicitărilor de informații transmise de toate autoritățile competente ale celorlalte state membre și să efectueze verificări, inspecții și investigații privind conformitatea de către transportatorii rutieri stabiliți pe teritoriul lor. Această cooperare administrativă și asistență reciprocă între autoritățile competente ale statelor membre este implementată prin Sistemul Informațional al Pieței Interne (IMI) – Regulamentul UE 1024/20128.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare