Uniunea Europeană strânge șurubul cerinței bunei reputații, esențială pentru menținerea autorizației de transport rutier în numele terților, prin publicarea în Jurnalul Oficial L129 din 3 mai 2022 a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/694 de modificare a Regulamentului UE 2016/403, care se referă la încălcări grave care pot cauza pierderea acestei cerinţe. Noile reguli sunt aplicate imediat în toate țările UE, fără a fi puse în aplicare prin reglementări naționale. Lista noilor încălcări grave acoperă trei zone: timpii de odihnă, tahograful și cabotajul rutier.

În ceea ce privește timpii de odihnă, la lista abaterilor grave se adaugă:

– lipsa odihnei compensatorii care trebuie luată după două perioade consecutive de repaus săptămânal reduse;

– odihnă săptămânală regulată petrecută în cabină;

– necontribuirea firmelor la costurile de cazare a șoferului atunci când acesta nu poate să se odihnească în cabină;

– neorganizarea întoarcerii periodice a șoferilor la locul de reședință.

În ceea ce privește tahograful, Regulamentul adaugă noi situații:

– neutilizarea (sau utilizarea incorectă) a inserării simbolului referitor la feribot sau tren, în cazul transportului combinat;

– neindicarea în înregistrări a simbolului țării în care a început și s-a încheiat călătoria și a punctelor de trecere a frontierei.

Printre noile situații care provoacă o gravă încălcare a bunei reputații, în cazul cabotajului rutier, se află:

– executarea unui transport care nu respectă regulile țării gazdă;

– nerespectarea timpului de răcire, adică cele patru zile în afara țării în care vehiculul a efectuat cabotajul înainte de întoarcere;

– situaţia în care transportatorul nu este în măsură să prezinte dovezi în timpul unui control rutier care să confirme în mod clar transportul internațional anterior și/sau orice transport de cabotaj pe care l-a efectuat ulterior și/sau toate transporturile efectuate dacă vehiculul se află în statul membru gazdă în perioada de patru zile premergătoare transportului internațional.

Textul integral al noii dispoziții arată lista completă și actualizată a încălcărilor împărțite în funcție de gravitate, adică în ordinea descrescătoare a gravității: CMGI (cea mai gravă încălcare), IFG (încălcare foarte gravă) și IG (încălcare gravă). Repetarea unei categorii de încălcări o poate duce la un nivel superior. Regulamentul stabilește că trei încălcări grave (IG) comise de același vehicul într-un an devin încălcări foarte grave (IFG) și trei încălcări foarte grave (IMG) săvârșite de același vehicul într-un an conduc la inițierea procedurii naționale pe integritate.

Găsiţi AICI Regulamentul de Executare (UE) 2022/694 al Comisiei, în limba română.

 

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

RĂSFOIEŞTE
Revista Logistic Post (nr. 2 – aprilie 2023)
Arhiva publicațiilor
VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare