Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicitã Guvernului României demersuri urgente la nivel european pentru stabilirea de cãtre Comisia Europeanã a unui moratoriu privind amânarea aplicãrii prevederilor Pachetului Mobilitate 1 din februarie 2022 referitoare la întoarcerea acasã a camioanelor și detașarea șoferilor profesioniști, precum și demersuri suplimentare la Curtea Europeană de Justiție pentru suspendarea, până la anularea, aplicãrii întoarcerii acasã a camioanelor. „Aplicarea prevederilor discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1, precum obligația întoarcerii acasã a camioanelor la 8 sãptãmâni, amenințã grav competitivitatea și chiar supraviețuirea industriei transporturilor rutiere din România”, se arată în comunicatul UNTRR.

  1. UNTRR SOLICITÃ MORATORIU C.E. PRIVIND AMÂNAREA APLICÃRII OBLIGAȚIEI ÎNTOARCERII ACASÃ A CAMIOANELOR DIN FEBRUARIE 2022 ȘI DEMERSURI LA CJUE PENTRU SUSPENDAREA APLICÃRII ÎNTOARCERII ACASÃ A CAMIOANELOR PÂNÃ LA O DECIZIE PRIVIND ANULAREA ACESTEI OBLIGAȚII

Obligația întoarcerii acasã a camioanelor a fost introdusã prin Regulamentul 1055/2020 de modificare a normelor de acces la profesie în sectorul transporturilor rutiere UE, parte a Pachetului Mobilitate 1. Conform noilor reguli, aplicabile din 21 februarie 2022, camioanele trebuie sã se întoarcã la centrul operațional al companiei cel puțin o datã la opt sãptãmâni. UNTRR și transportatorii români au contestat aceastã obligație în fața CJUE, iar acțiunea UNTRR a fost susținutã de Guvernul României. Totodatã, România și mai multe state membre au contestat la CJUE aceastã obligație și o serie de cauze judiciare sunt în curs.

Conform Studiul KPMG – Analiza de impact a modificãrilor Pachetului Mobilitate 1 asupra sectorului de transport rutier de marfa solicitat de UNTRR, obligația întoarcerii acasã a camioanelor va genera o pierdere de venituri și creștere a costurilor firmelor românești de transport rutier, estimându-se cã peste 50% din firmele de transport romanești fie își vor înceta activitatea, fie vor migra în alte state europene. Consecințele Pachetului Mobilitate 1 vor avea un puternic impact negativ asupra economiei României, Studiul KPMG estimând o scãdere cu 4,5 miliarde de euro a veniturilor din transportul rutier internațional de marfã din România, ceea ce ar determina o scãdere a PIB cu 1,4%.

De asemenea, studiul CE privind întoarcerea acasã a camioanelor, publicat anul acesta confirmã impactul negativ major al acestei mãsuri asupra transportatorilor rutieri Est-Europeni și asupra mediului, semnalat de UNTRR instituțiilor europene. Studiul Comisiei Europene evidențiazã faptul cã noile curse suplimentare de întoarcere acasã a camioanelor ar putea genera o creștere a costurilor de pânã la 11.000 EUR pe vehicul pe an (+10%) – în medie pentru transportatorii stabiliți în țãrile din Europa de Est care opereazã în țãrile din Europa de Vest. Deși în urma publicãrii studiului CE privind întoarcerea acasã a camioanelor, DG MOVE a pregãtit o propunere de modificare a regulilor de acces la profesie, aceastã inițiativã nu a avut niciun rezultat, așteptându-se decizia CJUE.

UNTRR semnaleazã faptul cã Decizia CJUE este așteptatã pentru a doua jumãtate a anului 2022/2023, deci dupã intrarea în vigoare a mãsurii întoarcerii acasã a camioanelor din februarie 2022. În acest context, UNTRR solicitã Guvernului României acțiuni urgente la nivel european împotriva aplicãrii mãsurii discriminatorii a întoarcerii acasã a camioanelor la 8 sãptãmâni, respectiv:

  1. Solicitare moratoriu C.E. privind amânarea aplicãrii obligației întoarcerii acasã a camioanelor din februarie 2022, pânã la o decizie a CJUE privind anularea acestei obligații.
  2. Demersuri suplimentare la CJUE pentru suspendarea aplicãrii întoarcerii acasã a camioanelor din februarie 2022, pânã la o decizie CJUE privind anularea acestei obligații – în coordonare cu celelalte state membre afectate.

II. UNTRR SOLICITÃ MORATORIU C.E. PRIVIND AMÂNAREA APLICÃRII REGULILOR DETAȘÃRII ȘOFERILOR DIN FEBRUARIE 2022, PÂNÃ LA CLARIFICAREA ȘI APLICAREA ARMONIZATÃ ȘI TRANSPARENTÃ A REGULILOR NAȚIONALE DIN FIECARE STAT MEMBRU

Directiva 1057/2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la detașarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier este unul dintre dosarele problematice ale Pachetului Mobilitate 1, care cuprinde prevederi discriminatorii pentru transportatorii români, precum aplicarea regulilor detașãrii la transporturile internaționale de tip cabotaj și cross-trade, generând o creștere semnificativã a costurilor de operare pentru transportatorii români și estici.

UNTRR semnaleazã cu îngrijorare faptul cã la data de 2 februarie 2022, Statele membre UE au atât obligația de a adopta dispozițiile necesare pentru a se conforma acestei directive, cât și obligația de a aplica dispozițiile respective începând cu aceeași datã, situație în care operatorii români nu vor avea timp sã se informeze și sã se pregãteascã de respectarea noilor prevederi de aplicare a detașãrii în fiecare Stat Membru UE, care ar putea fi aplicate de Statele Membre imediat ce vor fi publicate.

Mai mult, la nivel european se discutã interpretãri îngrijorãtoare ale Statelor vestice privind prevederile Directivei 1057/2020, care ar putea conduce la o aplicare nearmonizatã și la controale abuzive ale unor state membre împotriva transportatorilor români. De asemenea, CE și Statele Membre trebuie sã clarifice aplicarea Directivei 1057/2020 în cazul transporturilor rutiere internaționale din/cãtre țãri din afara UE.

UNTRR atenționeazã cã actuala întârziere a Statelor Membre UE în transpunerea Directivei 1057/2020 si în publicarea transparentã a informațiilor relevante privind detașarea șoferilor profesioniști în fiecare Stat Membru poate conduce la amenzi abuzive aplicate transportatorilor rutieri români din februarie 2022.

În acest context, UNTRR solicitã Guvernului acțiuni urgente la nivel european pentru stabilirea de cãtre CE a unui moratoriu privind amânarea aplicãrii Directivei 1057/2020 referitoare la detașarea șoferilor profesioniști din februarie 2022, pânã la publicarea transparentã a regulilor aplicabile în fiecare stat membru și asigurarea aplicãrii armonizate a acestora.

Statele Membre și autoritãțile europene trebuie sã asigure industriei transporturilor rutiere accesul transparent la toate informațiile naționale relevante, traduse în toate limbile de circulație UE, precum și suficient timp pentru a se pregãti, având în vedere povara administrativã semnificativã legatã de aplicarea de cãtre un transportator rutier român, în special IMM, a noilor reguli în cele 27 State Membre UE.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

RĂSFOIEŞTE
Revista Logistic Post (nr. 5 – ianuarie 2024)
Arhiva publicațiilor
VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare

Sari la conținut