Politică de confidențialitate
I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare pentru Logistic Post SRL, în calitate de operator de date.

Acestă informare are rolul de a vă pune în temă cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de Internet http://www.logisticpost.ro, denumit în continuare “Website”.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți utilizator al Website-ului, Logistic Post SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Website-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Website-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Website, utilizați formularul de înscriere de pe Website, Logistic Post SRL va prelucra următoarele date: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a putea accesa o secțiune din Website condiționată de înscriere/înregistrare, vi se va solicita adresa de e-mail, nume și prenume, în baza cărora va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați înscrierea/înregistrarea, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Logistic Post SRL, iar contul nu va fi înregistrat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Website-ului, Logistic Post SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Website-ului, Logistic Post SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

-accesul la conținutul exclusiv dedicat utilizatorilor înregistrați prin intermediul Website-ului.
-activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Logistic Post SRL, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, prin secțiunea Setări Cont. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de Dezabonare de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor utilizatorului în acest scop nu va avea urmări negative pentru aceștia.

-în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Website-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Website.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Logistic Post SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe www.logisticpost.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Website-ului, Logistic Post SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel:

-pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Logistic Post SRL, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Website. Pentru Dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

-pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Website.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Logistic Post SRL de a asigura funcționarea corectă a Website-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Website-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Logistic Post SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În situaţia în care sunteți utilizator înregistrat și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului, printr-o cerere scrisă trimisă către office[at]logisticpost.ro, Logistic Post SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale, prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului, respectiv stergerea contului de utilizator.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal, puteți specifica explicit acest lucru conform drepturilor detaliate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Logistic Post SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Logistic Post SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Logistic Post SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Logistic Post SRL în desfășurarea activității prin intermediul Website-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Website-ului;
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii organizate de către Logistic Post SRL sau parteneri prin intermediul Website-ului;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Website-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Logistic Post SRL, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Logistic Post SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Logistic Post SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Logistic Post SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Logistic Post SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Logistic Post SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Logistic Post SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Ultima actualizare: 7 martie 2021

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office[at]logisticpost.ro.

Studiul analitic al datelor

Când vizitați acest site, în mod automat serverul de găzduire colectează unele informații, care sunt stocate în log-uri (jurnale) de server. Acestea conțin un istoric al accesărilor paginilor. Informațiile privind accesarea includ adresa IP a vizitatorului, ora/minutul accesării, pagina accesată, codul HTTP al paginii, dimensiunea paginii accesate, date despre navigatorul utilizatorului (user agent), și pagina dinspre care a avut loc accesul. O analiză statistică a log-urilor serverului este utilizată pentru a studia traficul pe timpul unei zile, săptămâni, paginile care recomandă conținutul nostru. Acest program utilizat pentru studiul log-urilor serverului este AWStats (www.awstats.org).

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

RĂSFOIEŞTE
Revista Logistic Post (nr. 5 – ianuarie 2024)
Arhiva publicațiilor
VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare

Sari la conținut