Comisia Europeană a prezentat a doua parte a ghidului privind detașarea șoferilor în cadrul Pachetului Mobilitate, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al CE.

Obligația de detașare a șoferilor, conform Directivei 2020/1057, a intrat în vigoare la 2 februarie 2022. În ciuda acestui fapt, atât transportatorii, cât și serviciile de control din țările UE au încă multe întrebări cu privire la noile reguli și obligații. Multe probleme rămân neclare, iar cazurile practice necesită explicații detaliate.

Cea de-a doua parte a ghidului a fost pregătită tot sub formă de întrebări și răspunsuri. În special, CE explică situaţiile în care un șofer nu este supus regulilor de detașare, indicând punctele relevante ale directivei.

O altă întrebare care preocupă adesea transportatorii europeni este dacă un stat membru poate stabili norme naționale pentru detașarea șoferilor din țări terțe în cazurile în care aceștia nu au o relație de muncă faţă de angajatorul care îi trimite, dar efectuează transport, de exemplu, pe baza unui contract de drept civil. „Nimic nu împiedică statele membre să stabilească norme naționale de detașare (în baza dreptului UE) aplicabile șoferilor detașați de la angajatori stabiliți în țări terțe, indiferent de tipul de contract sau de relația de muncă pe care acești șoferi îl pot avea cu o întreprindere stabilită într-o țară terță”, se arată în comunicatul de presă al CE.

Comisia Europeană explică, de asemenea, dacă regulile de detașare se aplică șoferilor independenți. Pe baza textului articolului 1 alineatul (2), se raportează că Directiva (UE) 2020/1057 se aplică numai șoferilor angajați. În plus, documentul conține un răspuns exhaustiv la întrebarea dacă noile reguli se aplică transporturilor către Elveția, Regatul Unit și Spațiul Economic European. „Directiva 96/71/CE se aplică în țările EFTA/SEE, deoarece a fost încorporată în Acordul SEE, în timp ce încorporarea Directivei (UE) 2020/1057 este încă în curs. În ceea ce privește Elveția, Directiva 96/71/CE se aplică în conformitate cu Acordul dintre Uniune și Elveția privind libera circulație a persoanelor. Directiva (UE) 2020/1057 nu face parte din acest acord.

În ceea ce privește Regatul Unit, Directiva (UE) 2020/1057 nu se aplică direct șoferilor din UE detașați în Regatul Unit sau șoferilor din Regatul Unit detașați în UE. Acordul de comerț și cooperare (TCA) Regatul Unit-UE stabilește reguli specifice privind detașarea șoferilor. Șoferii care efectuează cabotaj în Regatul Unit sunt considerați detașați în conformitate cu TCA.

Relaxarea care permite cabotajul nelimitat în Marea Britanie pentru transportatorii din UE (adică mișcările de cabotaj nelimitate în termen de 14 zile de la efectuarea unei livrări inițiale la intrare), care se aplică până la 30 aprilie 2022, nu afectează aplicarea regulilor de detașare operațiunilor de cabotaj efectuate de transportatorii UE în Regatul Unit. Operatorii vor trebui să își respecte obligația de a depune declarația de detașare și de a plăti remunerația relevantă atunci când șoferii lor efectuează operațiuni de cabotaj în Regatul Unit.

Conform TCA, şoferii operatorilor de transport rutier de marfă, stabiliți în toate statele membre UE, care efectuează operațiuni de transport rutier către/dinspre Regatul Unit din/către toate statele membre UE, sunt scutiți de regulile de detașare (fără a aduce atingere statului membru de stabilire al UE și statului membru UE de încărcare/descărcare a mărfurilor). De exemplu, un șofer al unui operator bulgar de transport care transportă mărfuri din Germania în Marea Britanie sau invers, este exceptat de la regulile de detaşare.

Operațiunile de transport din/în Marea Britanie către/dinspre țări terțe (din afara UE) efectuate de transportatorii din UE nu sunt reglementate de Acordul de comerț și cooperare Regatul Unit-UE. Art. 1 din Secțiunea 2 din TCA („detașarea șoferilor”) prevede clar că «prezenta secțiune stabilește cerințe pentru operatorii de transport rutier de marfă stabiliți în una dintre părți care, în cadrul transportului de mărfuri, detașează șoferi pe teritoriul unei alte părţi».”

Ghidul conține şi o secțiune separată cu răspunsuri la întrebări despre declarația de detașare, controale, precum și amenzi pentru încălcarea regulilor privind detașarea șoferilor.

Textul integral al întrebărilor și răspunsurilor în limba engleză poate fi găsit aici.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

VIDEO    Interviuri
Video interviu Danor Ionescu: Pall-Ex, 10 ani de succes în România
Anul acesta se împlinesc 10 ani de când conceptul Pall-Ex a fost adus în România de către Danor Ionescu, cel care este acum CEO-ul companiei. Activitatea a început în 2011 cu 16 parteneri, număr care ...

Căutare