Datele lunii mai 2021 ale Observatorului permanent al delincvențelor şi plăților în sectorul transportului rutier din Spania, lansat de Fenadismer (Federaţia Naţională a Asociaţiilor Transportatorilor din Spania), arată neconformitatea sistematică a expeditorilor şi a intermediarilor privind plata transportatorilor angajaţi, ceea ce motivează aprobarea Legii Regimului de Sancţionare a întârzierilor la plată aflată spre aprobare în Parlamentul spaniol. În ultima lună, termenele de plată din sector au crescut în medie la 84 de zile, 67% din clienții transportatorilor încălcând legea. Dintre aceştia, 21% au plătit la mai mult de 6 luni, ceea ce atrage amenzi de până la 30.000 de euro în caz de recidivă, după aprobarea noii legi.

Fenadismer a lansat în iulie 2012 Observatorul permanent al delincvențelor și plăților în sectorul transportului rutier, în colaborare cu Fundația Quijote pentru Transporturi, pentru a cunoaște lunar evoluția termenelor de plată în sector şi a verifica gradul de conformitate cu legislația actuală în relațiile comerciale, care stabilește că termenul maxim de plată va fi de 30 de zile de la data prestării serviciului, termen ce se poate prelungi la maximum 60 de zile, dacă se stabilește acest lucru de către părți în scris.

Pe parcursul acestor aproape 10 ani de studiu asupra evoluției termenelor de plată în sectorul transportului rutier, s-a observat o încălcare scandaloasă și sistematică a termenelor maxime de plată de către expeditori, operatorii de logistică și intermediarii care angajează transportatori, aceştia impunând condiții abuzive, bazându-și profitabilitatea nu pe activitatea lor productivă, ci pe activitatea financiară pe care o generează în detrimentul lucrătorilor independenți și IMM-urilor care lucrează pentru aceste grupuri mari de afaceri.

În ceea ce privește mijloacele de plată utilizate pentru plata transportatorilor lor, în mai 2021, cele mai frecvente modalități continuă să fie transferul (54%), confirmarea (35%), biletul la ordin (11 %) și CEC-ul (<1%).

În ceea ce privește termenele de plată, continuă tendința de creștere a întârzierii, observată mai ales după apariția pandemiei de Covid-19, situându-se în medie la 84 de zile în luna mai, chiar mai mare decât în luna precedentă. Astfel, în mai 2021, nu mai puțin de 67% din plățile efectuate către companiile de transport de către clienții lor nu au respectat legislația actuală privind delincvența, prin depășirea perioadei maxime de 60 de zile de la finalizarea serviciului. În plus, 36% dintre acestea au fost efectuate în mai mult de 90 de zile și chiar 21% în peste 120 de zile, perioadă în care transportatorul a trebuit să achite 21% TVA către Trezorerie, cu nesiguranţa că factura va fi colectată chiar şi după 6 luni.

În acest sens, proiectul de lege care a fost recent aprobat de Congresul Deputaților și care este în curs de procesare în Senatul spaniol, pe lângă sancțiunile economice de până la 6.000 de euro deja incluse în actuala lege, introduce o nouă sancțiune, de până la 30.000 de euro, pentru cele mai abuzive situații de recidivă în ceea ce privește termenele de plată, în special în acele cazuri în care „comportamentul afectează în mod semnificativ capacitatea și solvabilitatea economică a creditorului sau perioada maximă legală de plată a fost depășită cu peste 120 de zile”.

Abonament newsletter

Alte metode de abonament

VIDEO    Interviuri
Video interviu Alexandru Catană: Quehenberger Logistics îşi consolidează poziţia de top din România
Dacă începutul pandemiei a adus Quehenberger Logistics în situaţia de a apela la somaj tehnic pentru o parte din angajații săi, compania și-a continuat creșterea ajungând în prezent la cea mai mare su...

Căutare